Tájékoztató

B” TÁJÉKOZTATÓ

KATEGÓRIÁS KÉPZÉSHEZ

 

A képző szerv neve: Jó? Jó! Autósiskola  Címe:1203 Bp. Lajtha László u 16-20

A cég formája/száma: Egyéni vállalkozó  57379061
Iskolavezetői igazolvány száma: 1310/1995

Iskolavezető: Baranya Péter (0630-970-11-21)

Ügyfélfogadó címe: 1184 Bp. Széchenyi u. 2.

Ügyfélfogadás időpontja: Kedden és csütörtökön 13:00-17:00.

Az engedély száma: KGHF/27002-6/2022-TIM

Felnőttképzési azonosító:   FKB/2022/001621

Weboldal: www.jojosuli.hu

e-mail: palfisanyo@gmail.com

 

AZ ALÁBBIAKBAN SZERETNÉM TÁJÉKOZTATNI ÖNT AZ AUTÓSISKOLA VÁLLALÁSI  ÉS TANFOLYAMRA VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIRŐL.

 

TANFOLYAMRA CSAK AZ A SZEMÉLY VEHETŐ FEL, AKI A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL:

 • betöltött 16 és fél évtől tanfolyamot kezdheti, KRESZ vizsga 16 és háromnegyed évtől
 • járművezetéstől ne legyen eltiltva
 • alapfokú iskolai végzettség (min 8 állt)
 • kitöltött jelentkezési lap
 • orvosi alkalmasságot bizonyító igazolás (1. csoportú)

AZ ELMÉLETI TANFOLYAM TANTÁRGYAI ÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:

 • Közlekedési alapismeretek                   20 óra
 • Járművezetés elmélete                          6 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek   2 óra
 •  28 óra

Az elméleti órák 45 percesek. Két tanóra után 10 perc szünetet kell tartani. A tanóráról max. 20 perc késé engedélyezett. Minimum 28 óra, megengedett hiányzás 10 %. A KRESZ vizsgára a tanfolyam első foglalkozásától számított 9 hónapon belül jelentkezni kell és 1 éven belül le kell vizsgázni. A fenti tantárgyakon kívül a jelentkezőknek Közúti Elsősegély tantárgyból is vizsgázniuk kell, melynek díja:……. Ft.  Közúti Elsősegély tanfolyamot a Magyar Vöröskereszt tart.  A tanuló kérésére az iskola megszervezi a Közúti Elsősegély tanfolyamot az elméleti oktatás helyén.

Mentességet ad: Kormány rendeletben leírtak alapján.

A tanuló meghatalmazza, hogy adatait az iskola nyilvántartsa, és kezelje és a képzés ideje alatt az ő ügyeiben eljárjon helyette. A tanuló adatait az Általános Adatvédelmi, ill. az (EU) 2016/679 rendelet alapján kezeli. Az elméleti tanfolyamon való részvétel kötelező. Hiányzás pótlása kötelező. Egyes tantárgyakon való részvételt, valamint vizsga alól felmentést az iskolavezető adhat, a nála bemutatott szakirányú végzettséget igazoló bizonyítvány alapján, 24/2005 GKM rendeletben foglaltak szerint. Az elméleti tanfolyam megkezdésétől nincs elméleti tandíj visszatérítés.

KÉPZÉSI MUTATÓ

ÁKO:(Átlagos Képzési Óraszám):…………………………………………………………………………….

VSM(Vizsga Sikerességi Mutató):……………………………………………………………………………..

KK(Képzési Költség):……………………………………………………………………………………………….

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

 • Elméleti vizsgához a kötelezően előírt 28 óra meghallgatása. Az esetleges hiányzásokat pótolni kell, pótóra keretében, amelynek díja: 1000, Ft/óra. Az elméleti vizsga helyszíne: Bp. 1119 Petzvál József u 39 vagy 1147 Komócsy u 17. Továbbá elméleti vizsgára az bocsátható, aki a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolja.(Eredeti bizonyítvány).
 • Forgalmi vizsgához sikeres KRESZ vizsga, valamint legalább 29 vezetési + 1 vezetési vizsgaóra befizetése és levezetése és a kötelezően levezetendő 580 km (A kötelező azt jelenti, hogy ez alatt nem lehet vizsgázni!!). Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után a tanulónak pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgára vezetésre képes állapotban kell megjelenni, és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell.
 • A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes, eddig az időpontig kell sikeres forgalmi vizsgát tenni. Az a tanuló, aki 20. életév betöltése előtt sikeres KRESZ vizsgát tesz, az állam vissza fizeti a KRESZ tanfolyam és a KRESZ vizsga díját.(max. 25000 ft-ot).
 • Minden vizsgára vonatkozó előírás: Személyazonosság igazolása: érvényes személyigazolvány vagy érvényes útlevél; és kulturált öltözet szükséges. Papucsban, klumpában való vezetés tilos, mert balesetveszélyes. Ha van más kategóriára vezetői engedélye, akkor azt a vizsgán be kell mutatni.

A GYAKORLATI VEZETÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:

 • Alapoktatás                   9 óra
 • Főoktatás                    20 óra
 • Városi vezetés            14 óra
 • Éjszakai vezetés          2 óra
 • Országúti vezetés        4 óra
 • Vizsgaidő                   60 perc

TANDÍJ:

 • Elméleti képzés 28 óra              35,000,- Ft.
 • Gyakorlati képzés 30 óra          8,000,-(1 tanóra)
 • Pótóra                30 óra felett    8,000,-(1 tanóra)

Az elméleti és gyakorlati tandíj összegét a tanuló és az iskolavezető a szerződésben rögzíti. (A tandíj változtatás jogát indokolt esetben fenntartja az iskola). A gyakorlati képzés óradíját egy összegben vagy 10 órás részletekben lehet fizetni. A tanuló kérésére pótóra igényelhető. Ha a tanuló másik képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait az iskola 5 munkanapon belül, kiadja részére a képzési igazolást.

OKTATÁSI HELYSZÍNEK:

Elméleti oktatás:

 • 1053 Bp. Egyetem tér 5 (ELTE)
 • 1089 Bp. Nagyvárad tér 4 (SOTE)

Rutinpálya: 1132 Budapest Váci út 178(Duna Pláza parkoló)

A forgalmi vezetés az oktatóval előre egyeztetett helyről indul.

VIZSGADÍJAK: (A befizetés készpénzben történik)

 • Elméleti vizsgadíj és pótvizsgadíj:               4 600,-
 • Forgalmi vizsgadíj és pótvizsgadíj:             11 000,-

A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI:

A sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanapon , a Közúti Elsősegély vizsgát igazoló papirral + az orvosi alkalmasságival bármelyik kormány ablaknál lehet kezdeményezni a jogosítvány hozzájutásához.

A képzés során felmerülő kérdéseket, problémákat, esetleges összeférhetetlenséget, annak rendezése érdekében kérjük az iskolavezetőnek vagy az ügyvezetőnek vagy felügyeleti szervnek időben jelezni szíveskedjenek személyesen vagy telefonon: (0620/9-205-605 Pálfi Sándor ügyvezető) Email: palfisanyo@gmail.com

FELÜGYELETI SZERV: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) 1119 Bp. Thán Károly u 3-5. Ellenőrzési és Módszertani igazgatóság.